Views: 1766Views: 1767

Bất kỳ một công việc nghiên cứu nào đều có phương pháp hay nền tảng cơ bản của nó. Cụ thể ở đây là nghiên cứu thị trường và nó được nhân rộng hay phát triển lên thành những phương pháp phù hợp với từng sản phẩm, dịch vụ, thương hiệu hay ngân sách của mỗi công ty.

Phân đoạn thị trường

Là kỹ thuật chia nhỏ một thị trường thành những đoạn khác biệt và đồng nhất. Phân đoạn thị trường chia làm hai:

 • Phân đoạn vĩ mô: chia thị trường thành những đoạn lớn.
 • Phân đoạn vi mô: phân đoạn thị trường thành những đoạn nhỏ hơn bởi các lý do:
  • Người tiêu dùng rất đông
  • Người tiêu dùng rất đa dạng
  • Khả năng thực tế của doanh nghiệp
  • Giải pháp khả thi tối ưu.

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến nhu cầu của khách hàng

Từ việc đời sống của nhan dân, tùy mức độ thu nhập bình quân, để thấy rõ họ dùng sản phẩm mức độ nào, chất lượng, số lượng, quy cách, mẫu mã chiếm tỉ trọng lớn, thị trường tiềm năng. Từ việc nghiên cứu nhu cầu của họ thấy được sản phẩm của doanh nghiệp công nghiệp đưa ra cho hợp lý đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu con người trong giai đoạn thích ứng.

Quy luật cạnh tranh là hình thức để tăng sự phát triển của sản phẩm phục vụ khách hàng tốt hơn. Ta phải hiểu đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp là ai, nhược điểm, ưu điểm của sản phẩm doanh nghiệp mình với doanh nghiệp họ, những điều kiện cạnh tranh theo sự tiến bộ phát triển khoa học kỹ thuật.

Quy luật giá cả: đối với mỗi sản phẩm có giá thành nhất định để đem lại hiệu quả kinh tế doanh nghiệp nhưng có tính chất lâu dài có lợi cho doanh nghiệp.

Quy luật giá trị: mỗi sản phẩm đều có giá trị riêng tương ứng những hao phí tạo ra sản phẩm đó. Cho nên doanh nghiệp phải tuân theo và áp dụng cho hợp lý. Không thể giá trị kém mà giá thành cao để mất uy tín của doanh nghiệp.

Truyền thông văn hóa phong tục. Đối với mỗi đất nước, sự hoạt độn của con người chịu rất nhiều ảnh hưởng bởi phong tục tập quán, văn hóa của dân tộc. Cho nên sản phẩm đưa ra trên thị trường sử dụng phù hợp phong tục tập quán đó vừa có tính hiện đại cao kết hợp với sự thích ứng nhu cầu của con người.

Quy trình phân đoạn thị trường

Cách phân đoạn thị trường có thể được xác định bằng việc áp dụng các thay đổi liên tiếp để chia nhỏ thị trường, nó bao gồm 3 bước:

 • Giai đoạn khảo sát: nhà nghiên cứu thực hiện các phỏng vấn thông thường và tập trung vào các nhóm với các khách hàng và các dữ liệu thu thập.
  • Các nhà cung ứng và xếp loại quan trọng của họ
  • Sự lưu ý nhãn hiệu và xếp loại nhãn hiệu
  • Các cung ứng đối với chủng loại sản phẩm
  • Dân số sơ đồ tâm lý và sơ đồ công luận của người đáp
 • Giai đoạn phân tích: nhà nghiên cứu áp dụng việc phân tích nhân số đối với các chỉ tiêu để tìm ra sự thay đổi, sự khác biệt của các khúc khác biệt tối đa.
 • Giai đoạn phác họa: mỗi đoạn được phác họa mô tả trong sơ đồ tâm lý và thói quen tiêu thụ của công chúng để có thể cho được một tên dựa trên đặc tính phân biệt chế ngự.  Việc phân đoạn thị trường cho thấy các cơ hội ở từng đoạn thị trường mà doanh nghiệp phải đối diện. Doanh nghiệp hiện nay phải đánh giá những phần khúc khác biệt và quyết định sẽ bao quát mấy đoạn tuyến và làm sao xác định được những đoạn tuyến tốt nhất.

Cấu trúc phân đoạn thị trường

 • Phân đoạn thị trường:
  • Nhận dạng các cơ sở cho phân đoạn thị trường
  • Phát triển các kết luận phân đoạn thị trường
 • Định mục tiêu thị trường:
  • Triển khai đo lường sự hấp dẫn của phân đoạn
  • Lựa chọn các phân đoạn trọng điểm
 • Định vị thế sản phẩm
  • Hoạch định vị thế sản phẩm đoạn thị trường trọng điểm
  • Phát triển marketing mix cho mỗi đoạn trọng điểm

Các tiêu thức để phân đoạn thị trường

Các tiêu thức được lựa chọn khác nhau để phân đoạn thị trường. Đối với mỗi loại hàng phải lựa chọn các tiêu thức khác nhau cho phù hợp với những điều kiện cụ thể của từng nhóm hàng về lý thuyết, bất kỳ đặc tính nào của tập khách hàng tiềm năng trên thị trường đều có thể dùng làm tiêu thức để phân đoạn thị trường đó. Song những tiêu thức thường được sử dụng là tập tính và thái độ đối với sản phẩm, thu nhập, giới tính, lứa tuổi, vùng địa lý, dân số, thể chất của cá nhân, trình độ văn hóa.

Các tiêu thức được lựa chọn để phân đoạn thị trường tư liệu sản xuất cũng rất khác nhau. Đối với tất cả loại hàng cũng phải lựa chọn các tiêu thức khác nhau cho phù hợp với những điều kiện cụ thể của từng nhóm hàng.

Về phương pháp luận, tồn tại quan điểm chọn biến phân đoạn: là bằng cách quan sát các đặc tính và ứng xử của khách hàng đối vơi smột mặt hàng riêng biệt. Sau đây là một số biến cơ bản phổ biến được vận dụng trong phân đoạn thị trường:

 • Phân đoạn địa cư
 • Phân đoạn theo nhân khẩu học
 • Phân đoạn theo phác đồ tâm lý
 • Phân đoạn theo đặc tính sản phẩm

Ví dụ: một thị trường gồm 6 khách hàng, mỗi khách hàng là một thị trường riêng biệt với nhu cầu và ý muốn độc lập. Người bán xác định các tầng lớp khách hàng có khác biệt từ đó thiết kế một sản phẩm riêng biệt và có một chương trình tiếp thị cho mỗi khách hàng. Thủ đoạn mục tiêu phải đảm bảo vô hại và có thiện cảm với các đoạn thị trường kề cận, phù hợp với ngân sách marketing của doanh nghiệp đối với đoạn thị trường mục tiêu.

Lựa chọn thị trường trọng điểm:

Sau khi phân khúc thị trường , người bán hay nhà sản xuất phải quyết định lựa chọn một hay một vài phần thị trường có lợi nhất đối với mình để đảm nhiệm .Để thực hiện được điểm này ,người sản xuất phải đánh giá lợi ích và hiệu quả của phân khúc thị trường đó là chức năng chính của phân khúc tầm cỡ và phát triển tính hấp dẫn cơ cấu phân khúc và mục tiêu của  doanh nghiệp cùng nguồn lực , tức là nhà sản xuất có thể tuỳ thuộc vào khả năng tài chính của doanh nghiệp , mức độ đồng nhất của sản phẩm và thị trường ,giai đoạn trong chu kỳ sống của hàng hoá và chiến lược marketing của các đối thủ cạnh tranh mà lựa chọn cách đáp ứng thị trường .

Doanh nghiệp có thể bỏ qua sự khác biệt giữa các khu vực ,phân khúc thị trường và theo đuổi cả thị trường .Doanh nghiệp trông cậy vào kiểu phân phối hàng loạt, quảng cáo lan tràn với ý đồ tạo cho mặt hàng của mình 1 mô hình trong ý nghĩa công chúng .Đây là cách tiếp thị của hầu hết các doanh nghiệp hiện nay.Phương pháp này thường tiết kiệm chi phí marketing  nhưng không có hiệu quả của thị trường cạnh tranh .

Doanh nghiệp có quyền quyết định hoạt động trong nhiều đoạn thị trường và tung ra ở mỗi đoạn thị trường những nỗ lực khác nhau .Phương pháp này đưa lại doanh số cao hơn tiếp thị không phân biệt uy nhiên nó làm tăng nhiều loại chi phí :Chi phí cải tiến sản phẩm ,chi phí điều hành , phân phối , kiểm kê tồn kho, quảng cáo.