Views: 613Views: 614

Cài đặt mục tiêu cho website không phải là giải pháp duy nhất mà Google Analytics cung cấp cho người dùng. Có rất nhiều tính năng khác có thể lựa chọn để mang lại hiệu quả cho website, tăng lưu lượng truy cập website, tăng tỷ lệ chuyển đổi khách hàng, lôi kéo khách hàng ở lại trang lâu hơn, thực hiện hành động được kêu gọi.

Cài đặt tính năng Thương mại điện tử

Tại sao phải dùng thương mại điện tử thay vì Mục tiêu. Nếu bạn có nhiều dòng sản phẩm: Bạn có thể xem thông tin về sản phẩm và giao dịch, giá trị đặt hàng trung bình, tỷ lệ chuyển đổi thương mại điện tử, thời gian mua hàng và các dữ liệu khác.

 • Bước 1: lựa chọn tính năng Cài đặt thương mại điện tử trong phần Quản trị của Google Analytics.
 • Bước 2: cài mã thương mại điện tử/ecommerce code bên cạnh thẻ Analytics. Nếu bạn sử dụng Google Tag Manager đặt mã thương mại điện tử bên dưới mã analytics trong thẻ head.
 • Sử dụng báo cáo: theo dõi doanh thu mỗi giao dịch và số lượng sản phẩm trên mỗi giao dịch. Sản phẩm nào bán chạy và theo suy luận, sản phẩm nào phù hợp nhất. Khách hàng cần bao lâu để đưa ra quyết định mua hàng.

Tạo danh sách tiếp thị lại (Remarketing)

Trước khi cài đặt danh sách tiếp thị lại, lưu ý rằng tài khoản analytics phải được liên kết với tài khoản Adwords.

 • Bước 1 lựa chọn tính năng tiếp thị lại (remarketing) trong phần quản trị của Google Analytics.
 • Bước 2 chọn tài khoản adwords được liên kết với tài khoản Analytics.
 • Bước 3 xác định đối tượng bằng cách tạo mới dựa theo nhân khẩu học, công nghệ mà họ sử dụng (thương hiệu thiết bị di động là một yếu tố cần chú ý).
 • Bước 4 thiết lập hành vi: chỉ nhắm đến những người đã qua một số phiên nào đó trên website.Thiết lập số ngày kể từ phiên cuối cùng (mục tiêu là những người chưa quay lại website trong 1 tuần; giao dịch là tổng số lần hoàn thành mua hàng trên website của bạn; hay thời gian của phiên (thời gian khách hàng truy cập) tính bằng giây có thể đặt chỉ tiếp thị lại với những khách hàng  ở trên phiên lớn hơn 2 phút (120s).
 • Bước 5 thiết lập nguồn lưu lượng: nhắm đến mục tiêu là khách hàng đến từ nguồn cụ thể nào đấy (từ công cụ tìm kiếm, từ mạng xã hội…)
 • Bước 6 thiết lập theo điều kiện: đây là các nhắm mục tiêu chi tiết nhất, sử dụng hầu hết các biến trong bảng số liệu của Analytics để tạo điều kiện lọc đối với khách hàng được tiếp thị lại.

Tạo thử nghiệm nội dung A/B testing

Thử nghiệm hiệu quả cho phiên bản khác nhau của trang web và các dòng sản phẩm. Tìm ra thiết kế của trang web hay sản phẩm đạt được mục tiêu với hiệu quả cao nhất.

 • Bước 1: thiết kế các trang thử nghiệm cho các dòng sản phẩm
 • Bước 2: tạo thử nghiệm với URL thử nghiệmcủa các trang sản phẩm
 • Bước 3: cài đặt URL thử nghiệm và biến thể theo hướng dẫn có sẵn của Google Analytics
 • Bước 4: chọn mục tiêu để đo lường hiệu quả cho từng biến thể trang web
 • Bước 5: thêm experiment code vào URL ban đầu để bắt đầu thử nghiệm
 • Bước 6: sau khi hoàn tất cài đặt, báo cáo thử nghiệm sẽ tự động chạy để so sánh hiệu quả của các phiên bản khác nhau cho các trang web.
 • Bước 7: kết thúc thử nghiệm khi 1 phiên bản website đạt hiệu quả cao nhất hoặc không có trang phiên bản này tốt hơn trang ban đầu.