Views: 848Views: 849

5 chức năng thông kê cơ bản của phần mềm Email marketing bao gồm: thống kê open, lượt click, email hỏng, chuyển tiếp email, dừng nhận tin. Một phần mềm Email marketing tốt không chỉ đưa ra cho bạn một số tổng cộng, ví dụ tổng số người mở email, mà còn cho bạn biết chi biết từng sự kiện, ví dụ người mở email là ai, mở vào thời điểm nào, mở bao nhiêu lần.

Chúng ta cùng tìm hiểu cách tính các chỉ số thống kê và chúng cho bạn biết điều gì khi đánh giá hiệu quả chiến dịch.

Thống kê tỷ lệ mở email

Tổng lượng mở email: tổng số lần email được người nhận mở ra. Nếu một người nào đó mở email ra 3 lần thì tổng lượng mở sẽ tăng lên 3.

Lượng người mở: tổng số người mở email ra. Nếu một người nào đó mở email ra 3 lần, lượng người mở vẫn chỉ tăng lên 1.

Trong một chiến dịch, Tổng lượng mở luôn lớn hơn Lượng người mở, vì luôn có những người mở email nhiều lần. Vậy thế nào là mở email ? Câu hỏi tưởng như rất ngớ ngẩn, nhưng thực ra, vấn đề nằm ở cách thống kê của phần mềm email marketing.

Tất cả các phần mềm chỉ có thể ghi nhận việc một người mở email ra khi họ cho phép các hình ảnh trong email hiển thị (hoặc hình ảnh mặc định tự hiển thị). Tức là nếu bạn mở email ra, nhưng không chọn “hiển thị hình ảnh trong email này”, thì đó sẽ không được tính là một lần mở trong thống kê của phần mềm.

Nhưng bạn hoàn toàn không cần lo ngại hạn chế này sẽ ảnh hưởng đến tính chính xác của thống kê. Vì rõ ràng, nếu một người nhận email từ bạn và quan tâm tới các thông tin trong đó, chắc chắn sẽ chọn hiển thị hình ảnh trong email.

Tỷ lệ mở: là tỷ lệ số người mở email ra đọc, được tính bằng số người mở email chia cho cách 1 tổng lượng email gửi đi hoặc cách 2 tổng lượng email gửi thành công. Cách tính thứ 2 phổ biến hơn và thể hiện chính xác hơn. Nếu số email hỏng là rất ít, hai cách tính này cho kết quả xấp xỉ nhau.

Tỷ lệ mở cao cho thấy chất lượng danh sách email của bạn và sự hấp dẫn của tiêu đề, thời gian gửi email hợp lý, phân nhóm đúng đối tượng. Nó không phải là một sự đảm bảo chắc chắn cho sự thành công của chiến dịch.

Thống kê tỷ lệ Click

Tượng tự như thống kê tỷ lệ mở, thống kê tỷ lệ click cũng gồm 3 con số cơ bản:

Tổng lượng click: tổng số lần người nhận click vào các đường link có trong email. Nếu một người nào đó click vào đường link 3 lần, thì tổng lượng click sẽ tăng lên 3. Lượng người click: tổng số người nhận từng click vào các đường link trong email. Nếu một người nào đó click vào đường link 3 lần, lượng người click chỉ tăng lên 1. Nếu trong email có chứa nhiều đường link, phần mềm email marketing có thể thống kê cho bạn số liệu riêng từng đường link và tổng cộng tất cả.

Tỷ lệ click tính bằng lượng người click chia cho tổng số email được gửi đi hoặc tổng số email gửi thành công. Tỷ lệ click cho biết nội dung bạn đưa ra có hấp dẫn người đọc không, thông điệp mời gọi hành động có thuyết phục được người nhận không. Ngoài ra, bạn có thể tính: tỷ lệ click khi đã mở email bằng lượng người click trên lượng người mở.

Một tình huống bạnc ó thể gặp phả ilà tỷ lệ mở email và tỷ lệ click của bạn rất thấp, nhưng tỷ lệ click khi đã mở lại cao, nó cho thấy chất lượng danh sách email của bạn không tốt hoặc khả năng gửi email kém.

Thống kế Email hỏng

Email ho ngr là email gủi đi không thành công do nhiều nguyên nhân khác nhau. Các nguyên nhân hỏng thông thường bao gồm:

  • Địa chỉ email của người nhận không tồn tại
  • Hòm thư của người nhận bị đầy
  • Máy chủ email chặn các thông điệp bằng bộ lọc theo nội dung hoặc blacklist.
  • Máy chủ email phía người nhận tạm thời ngưng trệ hoặc không thể kết nối được.

Nguyên nhân địa chỉ của người nhận không tồn tại được gọi là hỏng cứng. Các nguyên nhân khác được gọi là hỏng mềm. Địa chỉ hỏng cứng là hỏng thật sự, bạn cần loại chúng khỏi danh sách gửi. Địa chỉ hỏng mềm thì có thể vẫn gửi thành công được trong tương lại. Ví dụ: inbox của một người bị đầy, không thể tiếp tục nhận thêm email. Khi bạn gửi email cho người đó sẽ nhận được báo cáo hỏng mềm. Sau khi người đó xóa bớt inbox, bạn lại có thể gửi email thành công.

Bạn chỉ xác định được một địa chỉ email hỏng hay không sau khi đã gửi email đến địa chỉ đó. Không một phần mềm nào có khả năng tự động loại địa chỉ email hỏng mà không cần gửi email đi.

Sau khi bạn gửi email đi, phần mềm email marketing sẽ tự động lọc ra các địa chỉ hỏng cứng để không tiếp tục gửi đến chúng trong các lần sau. Còn với địa chỉ hỏng mềm, sau vài lần hỏng mềm liên tiếp (thường từ 3-5, tùy theo phần mềm), phần mềm email marketing mới loại địa chỉ hỏng khỏi danh sách gửi.

Thống kê dừng nhận tin

Cho biết số lượng và tỷ lệ những người chọn dừng nhận tin (unsubcribe) từ danh sách của bạn. Đó là những người đã click vào đường link dừng nhận tin ở cuối email. Nếu hoạt động email marketing tốt, tỷ lệ dừng nhận tin sẽ ở mức rất thấp. Nếu ngược lại,  bạn cần ngưng mọi hoạt động email ngay lập tức, để xem xét nguyên nhân. Cố gửi đi email trong khi tỷ lệ dừng nhận tin cao làm mất đi uy tín của bạn và mất cơ hội gây sự chứ ý với người nhận trong tương lại.

Thống kê chuyển tiếp

Cho biết số người đã chuyển tiếp email của bạn cho người quen của họ. Thống kê này chỉ xuất hiện khi bạn tạo một form chuyển tiếp email cho bạn bè ở cuối email. Nếu người nhận sử dụng nút “Forward” trong chương trình email của họ thì bạn không thể thống kê được. Vì thống kê chỉ đo lường thông quan form chuyển tiếp.