Views: 363Views: 364

NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG là một việc rất tốn kém, và nhiều công ty nhỏ cảm thấy chẳng đáng bỏ công. Dĩ nhiên, trong nhiều trường hợp, công ty nghĩ vậy cũng đúng: các công ty nhỏ thường rất gần gũi với khách hàng và có thể nhanh chóng nắm bắt điều người ta thích và không thích. Tuy nhiên, có những trường hợp không dễ có được phản hồi từ khách hàng như vậy, đặc biệt là khi cần có chuỗi phản hồi dài hạn.

Insight Express là nhà tư vấn chuyên về lĩnh vực nghiên cứu thị trường trực tuyến. Công ty đã tạo được chỗ đứng cho mình trong loại hình nghiên cứu này, nhưng thật ra phương pháp nền tảng lại khá đơn giản. Insight Express có một nhóm hồi đáp thường xuyên trực tuyến gọi là e-RDD. Những hồi đáp viên này được trả tiền công, và sẵn sàng nêu ý kiến về bất kỳ sản phẩm hoặc chủ đề nào: dĩ nhiên, tất cả hồi đáp viên đều là những người tình nguyện, và ưu thế rõ rệt của hệ thống là không phải chặn người đi trên phố hoặc gọi những cú điện thoại không mong đợi đến nhà người khác.

Sử dụng nhóm hồi đáp trực tuyến sẽ có phản hồi ngay lập tức, và có thể nhờ vi tính phân tích (vì đã sẵn định dạng điện tử), và chi phí thật duy nhất là thù lao trả cho các đáp viên. Đa số công ty có thể áp dụng ý tưởng này tương đối dễ dàng – trả thù lao bằng sản phẩm cho các khách hàng hiện tại cũng là một cách.

Chọn một mẫu đại diện – phải bảo đảm những người trong mẫu gồm đủ loại khách hàng khác nhau mà bạn có. Trả thù lao cho họ. Có thể trả bằng cách tặng sản phẩm. Nếu bạn không trả thù lao, họ sẽ hoặc không trả lời gì cả, hoặc chỉ đưa ra đáp án nhanh nhất có thể. Để họ cảm thấy bản thân có liên quan – cho họ biết phản hồi của họ giúp bạn cải tiến sản phẩm thế nào. Chọn thành viên mới khi dữ liệu khách hàng thay đổi.