Views: 452Views: 453

Phương tiện truyền thông tiếp thị tích hợp

Đề tài nóng hổi trong tiếp thị chính là các phương tiện truyền thông tiếp thị tích hợp. Các nhà tiếp thị muốn bảo đảm mọi thông điệp truyền ra khỏi công ty đều (ít nhất là nhìn chung) trăm lời như một. Rất khó đạt được điều này trong thực tế – nhân viên kinh doanh nói bất kỳ điều gì cần giúp bán được hàng, phương tiện khác nhau chuyển tải thông điệp cũng khác nhau, và dĩ nhiên đôi
khi nhân viên công ty cũng nói lời không hay về công ty và các sản phẩm của công ty cho bạn bè hoặc người thân nghe. 
Một phương pháp để phối hợp các thông điệp là dùng chúng để dẫn mọi người đến trang web công ty: đó là nơi thông điệp thực sự được nêu lên.

Nine West Shoes cần một phương pháp tiết kiệm và đơn giản để dẫn các khách hàng tiềm năng đến trang web của công ty. Không dễ gì khiến mọi người ghé thăm một trang web về giày dép – giày dép không phải lúc nào cũng là sản phẩm hấp dẫn nhất, và mọi người thường chẳng hơi đâu tìm trang web như thế.Nine West Shoes đã dập địa chỉ trang web lên đế giày. Do đó, khi người mang giày Nine West để lại dấu chân (sau khi giẫm phải bùn chẳng hạn), dấu giày sẽ quảng cáo đôi giày.

Sử dụng phương tiện truyền đạt này, nhất là một phương tiện mới mẻ, để dẫn mọi người đến phương tiện truyền đạt khác không phải mới – “Giống như trên truyền hình” từng là thông điệp phổ biến trên đồ dùng quảng cáo tại các cửa hàng bán lẻ. Điều Nine West làm được chính là tạo nên một phương pháp mới mẻ để quảng cáo trang web của mình. 

Vậy thì phải tích hợp như thế nào để đạt hiệu quả độc đáo

  • Bạn phải thống nhất thông điệp ở mọi cấp bậc trong công ty, từ giám đốc điều hành đến nhân viên tạp vụ.
  • Tất cả các phương tiện truyền thông nên có tiêu chuẩn trực quan chung.
  • Chiến lược truyền thông tiếp thị của bạn phải rõ ràng đối với mọi người.
  • Luôn bắt đầu từ con số không – hãy thêm vào những điều bạn thấy cần phải được thực hiện.
  • Các phương tiện truyền thông tiếp thị phải được xây dựng dựa trên hành vi của người mua và trạng thái của khách hàng.
  • Tạo dựng quan hệ với khách hàng, và xây dựng các giá trị thương hiệu.
  • Phải bảo đảm bạn có một hệ thống thông tin tiếp thị tốt để bạn có thể kiểm soát quá trình đầy đủ.
  • Phải bảo đảm bạn luôn dùng một thiết kế mỹ thuật giống nhau.
  • Phải sẵn sàng thay đổi nếu không đạt hiệu quả