Views: 790Views: 791

Tỷ lệ phản hồi

Tỷ lệ những người đã phản hồi lại thông điệp trong email của bạn, đó có thể là trả lời lại email của bạn, gọi điện cho bạn… tùy theo cách bạn định nghĩa thế nào là “phản hồi”.

Tỷ lệ phản hồi = lượng người phản hồi chia cho tổng số gửi thành công 

Tỷ lệ chuyển đổi

Tỷ lệ những người đã thực hiện một hành động mà bạn mong muốn: mua hàng, đăng ký tham dự… tính trên tổng số người mở email hoặc số người phản hồi.

Nếu email của bạn không đòi hỏi người nhận phải phản hồi lại mà người nhận vẫn có thể thực hiện hành động mà bạn đang hướng họ tới, tỷ lệ chuyển đổi tính bằng:

Tỷ lệ chuyển đổi = lượng người thực hiện hành động chia cho lượng người mở

Nếu email của bạn bắt buộc người nhận phải liên hệ trước khi thực hiện một hành động:

Tỷ lệ chuyển đổi = lượng người thực hiện hành động chia cho lượng người phản hồi.

Hoặc bạn cũng có thể tính tỷ lệ chuyển đổi trên tổng số email gửi đi thành công. Lựa chọn công thức  nào là tùy thuộc ở bạn. Nó không làm thay đổi bản chất đánh giá.

Ví dụ: bạn gửi đi 25,000 email giới thiệu sản phẩm: có 5,000 người mở, 100 người liên hệ lại với bạn và trong đó có 10 người mua hàng.

Tỷ lệ mở  = 5000/25000 = 20%
Tỷ lệ phản hồi = 500/25000 = 2%
Tỷ lệ chuyển đổi = 10/100 = 10%.

Tỷ lệ này chỉ có thể ti nhs được khi bạn không thực hiện hoặc tách biệt được giữa các nỗ lực marketing khác và email marketing. Một số người thực hiện nhiều kênh marketing, rồi sau đó đo lường hiệu quả từng kênh bằng cách tạo khảo sát hỏi khách hàng họ biết đến mình từ kênh nào. Cách làm này chỉ dùng để so sánh các kênh marketing, không thể dùng để tính tỷ lệ chuyển đổi.

Tỷ lệ ROI (tỷ lệ lợi nhuận trên chi phí đầu tư)

Tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư tính bằng

ROI = (Lợi nhuận từ email marketing – Chi phí thực hiện) chia cho Chi phí thực hiện

ROI > 0 cho biết kênh marketing có mang lại lợi nhuận. Bạn có thể dùng ROI để so sánh các kênh marketing và phân bổ ngân sách marketing hợp lý. Ví dụ sau đây sẽ giúp bạn hiểu cách tính ROI trong email marketing. Một chiến dịch email xúc tiến bán khóa học trực tuyến có thống kê kết quả như sau:

Số email gửi đi = 10,000
Chi phí gửi email = 500,000
Số người phản hồi (qua điện thoại, email) = 600
Số người mua hàng = 15
Lợi nhuận từ một người mua = 100,000

Bạn sẽ tính được:

Tỷ lệ phản hồi = 600/10000 = 6%
Tỷ lệ chuyển đổi = 15/600 = 2.5%
Roi = (100000 x 15 – 500000) chia cho 500000 = 200%

Khi mục tiêu chiến dịch của bạn không phải là bán hàng, ví như email hướng dẫn sử dụng hoặc newsletter, bạn không thể đo lường hiệu quả thông qua ROI. Bạn cần phải sử dụng một chương trình thống kê lượng truy cập website như Google Analytics.

Các phần mềm email marketing thường cho phép bạn tích hợp thống kê qua Google Analytics khi bạn gửi email đi.