Views: 400Views: 401

CÁC NHÀ QUẢN LÝ (đặc biệt là các chủ sở hữu) doanh nghiệp thường lơ là tình trạng nhân viên cấp dưới ít quan tâm đến công việc. Động cơ và mục tiêu của họ thường rất khác so với các nhà quản lý cấp cao – và lương bổng không đủ bảo đảm họ sẽ luôn hành động đúng theo những gì cấp quản lý mong muốn.

Đối với các nhà tiếp thị, vấn đề đặc biệt nghiêm trọng khi động tới đội ngũ kinh doanh. Nhân viên kinh doanh thường làm việc bên ngoài công ty, và do đó cách xa sự giám sát:
mặc dù họ thường được trả hoa hồng, nhưng thế vẫn không bảo đảm họ thật sự làm những việc lẽ ra phải làm, đi đến những nơi lẽ ra phải đi, và gặp những người lẽ ra phải gặp.
Nói ngắn gọn, hầu như mọi thứ đều phải dựa vào sự tin cậy.

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp khiến mọi người cảm thấy gắn kết với các mục tiêu của công ty sẽ tạo nên áp lực xã hội buộc nhân viên làm những việc được yêu cầu, vào thời
điểm được yêu cầu. Áp lực này có khả năng thúc đẩy vượt xa tiền bạc, hoặc bất kỳ điều gì khác: tinh thần tập thể làm binh sĩ tham gia chiến trận được dựa trên điểm này.

Amway là công ty nổi bật về việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Được thành lập vào thập niên 50, Amway sử dụng đội ngũ kinh doanh trực tiếp gồm hơn ba triệu người trên
toàn thế giới (tính riêng ở Anh là 12.000 người) để bán các sản phẩm tẩy rửa gia dụng. Không thể dùng các phương thức truyền thống để thúc đẩy và kiểm soát đội ngũ kinh
doanh đa dạng như thế, do đó Amway phải dựa vào văn hóa doanh nghiệp của mình – được rút tỉa từ các nguyên tắc của các doanh nghiệp tự do của Mỹ – để bảo đảm mọi
người đi cùng một hướng.

Các nhân viên kinh doanh được gọi là ABO – Chủ doanh nghiệp Amway – danh hiệu lập tức gợi nên tính độc lập. Các băng hình và sách vở giảng giải được đưa vào các kỳ họp thường kỳ nơi các nhân viên kinh doanh nhận được những lời cổ vũ, thường với bầu không khí gần như thần thánh. Kết cục tạo nên cảm tưởng là phần tử của thứ gì đó to lớn và quan trọng.

Cách này góp phần quan trọng vào ý thức muốn giúp quá trình diễn ra dễ dàng hơn bằng cách bán hàng nhiều hơn, tuyển dụng thêm nhiều nhân viên kinh doanh hơn, và bằng cách phát triển việc kinh doanh của Amway.

Amway cũng ủng hộ nhiều hoạt động nhân đạo và từ thiện, càng củng cố nền văn hóa doanh nghiệp dựa trên việc giúp đỡ người khác cải thiện cuộc sống của họ. Đổi lại, nhân viên kinh doanh của Amway có thể (và thật sự) cảm thấy tự hào khi nói rằng họ làm việc cho Amway.

Bản thân bạn phải có ý thức rõ tầm nhìn chiến lược của công ty bạn là gì. Chuyển tải tầm nhìn chiến lược một cách nhất quán và thường xuyên. Phải bảo đảm nhân viên thấy vai trò của mình trong đó cùng với lòng tự trọng và sự yêu mến của những người khác. Giúp nhân viên nhận thức được tầm nhìn chiến lược.