Views: 1097Views: 1098

1. Đặt mục tiêu cho thương hiệu

Đặt ra những mục tiêu rõ ràng và có thể đo kiểm. Mục tiêu này phải là thước đo đánh giá content marketing làm được gì cho thương hiệu. Sau khi đặt mục tiêu, hãy kiểm tra lại xem mục tiêu của bạn có:

 • Cụ thể
 • Đo kiểm được
 • Thực tiễn
 • Phù hợp với mục tiêu thương hiệu
 • Có giới hạn về thời gian

2. Nhận định và hiểu khách hàng mục tiêu

Content marketing sẽ không hiệu quả nếu không hướng đến khách hàng mục tiêu và nếu không thực sự hiểu khách hàng mục tiêu muốn nghe gì, quan tâm đến điều gì, content của bạn sẽ giống như những truyền thông doanh nghiệp khô khan.

 • Hãy nghĩ xa hơn là khách hàng mục tiêu: Để xây dựng một content hiệu quả, doanh nghiệp cần nắm được ai là người ảnh hưởng đến quyết định của họ, người họ sẽ hỏi ý kiến và những người nổi tiên gs có tiếng nói ảnh hưởng đến họ..
 • Kiến thiết những con người thât cho từng nhóm đối tượng: Để kiến thiết 1 khách hàng thật, doanh nghiệp phải hiểu được nhân khẩu học của họ, phong cách sống, sở thích, thói quen mua hàng, thói quen sử dụng truyền thông, hành vi mua sắm..

3. Xây dựng kế hoạch cho content

 • Xem xét và cân nhắc các loại hình content đang có và sẽ có thể sử dụng
 • Nghiên cứu xem đối thủ đang đi content như thế nào
 • Lên lịch xây dựng và lên bài cụ thể

4. Lựa chọn loại hình content và phát triển content

 • Lựa chọn các loại hình truyền tải phù hợp, có khả năng bổ trợ cho nhau và xây dựng nội dung phù hợp cho từng loại hình
 • Trung bình, 1 doanh nghiệp dùng 8 hình thức để truyền tải content

5. Kiểm tra và phân tích tình hình hiệu quả của content

Luôn luôn đo kiểm và phân tích kết quả của các loại hình content và cập nhât để đạt được hiệu quả cao nhất.