Views: 446Views: 447

Công chúng nội bộ đôi lúc bị lãng quên do người ta cứ mải miết tạo dựng danh tiếng đình đám với bên ngoài. Thế những nhân viên là cực kỳ quan trọng – ngoài nhu cầu thúc đẩy họ làm việc hiệu quả, nhân viên còn trò chuyện với người khác khi họ về nhà. Họ là đại sứ thiện chí của công ty: nếu họ nói xấu sếp của mình thì gia đình và bạn bè của họ thể nào cũng tin.

Mọi người cống hiến phần lớn cuộc đời để làm việc, và không phải chỉ vì tiền. Nếu chúng ta thúc đẩy làm việc chỉ vì tiền, thì lẽ ra tất cả chúng ta đã trở thành những người viết sách người lớn và buôn bán ma túy, vì đó chính là chỗ có tiền. Trong hoàn cảnh hiện nay, tất cả chúng ta đều đang cố gắng làm những việc mà chúng ta thấy đem lại sự hài lòng cho những người sử dụng lao động biết tôn trọng chúng ta.

Có nhiều cách để nhân viên có thể tham gia: bản tin là một trong số các cách hiệu quả nhất. Nó cung cấp đường dây liên lạc giữa ban lãnh đạo và nhân viên, và (có lẽ quan trọng hơn) giữa các nhân viên với nhau. Nó cũng giúp tạo nên cảm giác thân thuộc, cón có lợi về mặt tinh thần.

Bản tin chỉ đơn thuần là bản tóm lược ngắn gọn về những tiến triển mới nhất của công ty. Chúng có thể được in ra giấy, kèm theo minh họa hoặc có thể được xuất bản điện tử, gửi email đến toàn bộ nhân viên, hay đang lên Group nội bộ doanh nghiệp. Lựa chọn thế nào là tùy thuộc vào việc tất cả nhân viên sẽ sử dụng và được yêu cầu sử dụng kênh nào nhất.

Nên cổ vũ nhân viên tự đóng góp tin. Việc biết A ở bộ phận kế toán đang có thai, hoặc E sẽ dọn nhà vào cuối tuần này, có vẻ chẳng liên quan gì đến công tác quản lý nhưng nó giúp xây dựng ý thức cộng đồng. Ở các công ty lớn hơn, người ta còn có thể khuyến khích nhân viên viết bản tin khi họ mang về một giao dịch thành công hoặc có đột phá trong việc phát triển một sản phẩm mới. Đây có thể là nguồn thông tin quan trọng cho ban lãnh đọa cấp cao, vì nó chỉ ra điều mọi người tự hào nhất về công việc của mình.

Ban quản lý nên đăng tin về những điều nhân viên sẽ quan tâm, chẳng hạn như một đơn hàng lớn mới, một sản phẩm mới ra mắt thành công, hoặc ai đó vừa được thăng chức, thưởng nóng. Nên tránh đang những tin tiêu cực.

Hãy xuất bản thường xuyên – một tuần một lần hoặc ít nhất cũng một tháng một lần. Đừng để bản tin trở thành phương tiện tuyên truyền cho ban quản lý.