Views: 1258

Mọi người thưởng cảm thấy mình đang bị thông điệp từ các công ty bắn phá tới tấp. Đương nhiên, việc này không hẳn đúng – từ bắn phá có hơi thái quá so với thực tế đang diễn ra, và chúng ta đang bị bao quanh bởi các thông điệp từ gia đình, bạn bè, sếp, và nhiều người khác nữa là đương nhiên – chúng ta chỉ việc ngó lơ hầu hết những thông điệp đó.

Người trẻ tuổi là một trong số những đối tượng khó tiếp cận nhất. Họ thường nghi ngờ thế hệ đi trước, những người mà suy cho cùng đã mất đi uy quyền đối với người trẻ tuổi. Ngay hồi thập niên 60 chúng ta đã có câu khẩu hiệu “Đừng tin những ai ngoài 35” và hầu hết chung ta ddeuf không tin bất kỳ ai quá 25 tuổi.

Trong đợt tổng tuyển cử năm 1997, Công đảng nhận ra một những mục đích chính yếu trong chiến dịch của họ là làm cho giới trẻ bỏ phiếu cho họ. Nếu đi bầu, giới thẻ có khuynh hướng bầu cho đảng phái cánh tả – nhiều người chẳng buồn bỏ phiếu và ít quan tâm đến các chính trị gia cùng các chính sách của họ.

Những người phụ trách PR của Công đảng quyết định hành động ở các quán rượu và hộp đêm mà giới trẻ tụ tập. Họ đặt bảng treo với khẩu hiệu “Hãy phủi bỏ các thành viên Đảng Bảo thủ ngay bây giờ” trong nhà vệ sinh của quán rượu và hộp đêm.

Cách tiếp cận hài hước và bât ngờ này tạo nên tiếng vang với giới trẻ ngay trong môi trường mà người ta trông đợi những người trẻ sẽ nói chuyện với nhau về thông điệp này – và đương nhiên, Công đảng đã thắng lợi trong cuộc tuyển cử.

Hãy tim ra nơi nào có thể tim thấy đối tượng mục tiêu của bạn. Chọn thông điệp có liên quan đến môi trường có đối tượng mục tiêu và làm điều gì đó bất bình thường.