Views: 481Views: 482

Có rất nhiều công ty làm từ thiện hoặc đóng góp từ thiện, tài trợ chỗ này rồi chỗ kia, tuy nhiên có tương đối ít công ty tiến thêm một bước và thiết lập quan hệ lâu dài hơn với nhà từ thiện.

Việc cộng tác dài hạn có thể làm lợi cho doanh nghiệp: ngoài giá trị PR tiếp tục được duy trì ở chỗ làm đẹp cho bộ mặt công ty còn có giá trị trong việc cùng quảng bá nữa.

Tìm một tổ chức từ thiện (có lẽ là ở địa phương) sẵn sàng kết hợp với bạn. Tất nhiên bạn nên cố gắng tìm một tổ chức phù hợp với doanh nghiệp của bạn, tuy nhiên việc này cũng không khó khăn lắm.

Đổi lại việc hỗ trợ cho tổ chức từ thiện về mặt tổ chức hoat động, trợ giúp gây quỹ, đóng góp thời gian, tri thức chuyên môn hay hàng hóa và dịch vụ thì bạn có thể thu xếp cho công tác đồng quảng bá.

Điều này có thể cực kỳ quan trọng vì hầu hết các tổ chức từ thiện đều có danh sách địa chỉ nhận thư. Họ sẽ không đưa cho bạn danh sách (Đao luật Bảo vệ Dữ liệu cá nhân ngăn ngừa hành động này), song họ có thể sẵn lòng để bạn gửi thư chung, nhất là trong trường hợp bạn trả tiên cho việc gửi thư
quảng cáo.

Tạo lập quan hệ lâu dài như vậy nhất định sẽ mang lai rất nhiều cơ hội để quảng bá doanh nghiệp của bạn cùng với tổ chức từ thiện đó.

Chọn nhà từ thiện cẩn thận. Hãy nhớ rằng đây là quan hệ hợp tác – bạn phải vừa cho vừa nhận. Đừng lam dụng danh sách địa chỉ nhận thư.