Views: 505Views: 506

Ở thế kỷ 21 người ta thường có vẻ bị ám ảnh về bản thân (có lẽ cũng là nét chung với những người ở thế kỷ 19,18 hoặc thậm chí là thế kỷ 12).

Trong trường hợp đó, các tạp chí xuất bản định kỳ thường thích công bố nghiên cứu cho chúng ta biết đôi điều hấp dẫn về bản thân hoặc về những người mà có thể chúng ta biết – và nghiên cứu như thế có thể trở thành ưu thế của bạn.

Có nhiều nghiên cứu về hành vi người tiêu dùng được công bố hằng năm ở các tạp chí học thuật. Đa số chúng đều không gây được sự chú ý, mà thật ra thì nhiều nghiên cứu cũng chẳng đáng được đề cập đến, nhưng đôi khi nghiên cứu sẽ mang lại thông tin rất thú vị. Nếu có liên quan đến ngành kinh doanh của bạn, thì nó có thể đưa đến một bài báo ở các tờ báo chủ đạo.

Ví dụ, một nghiên cứu tiết lộ những người đeo kính sát tròng thường có khả năng thu hút đối phương cao gấp bốn lần những người đeo kính. Nghiên cứu này rất có lợi với công ty sản xuất kính sát tròng.

Rà soát các tạp chí hàn lâm cần phải tốn rất nhiều thời gian – thường thư viện các trường đai học sẵn sàng cho ban duyệt tìm tap chí nếu ban không hỏi mượn hoặc không gây phiên hà gì cho người thủ thư, và thường ban chỉ cần đọc phần tóm tắt để xem bài viết có ích lợi gì không. Bỏ ra một hoặc hai
tiếng thường đã có thể đem lai hai ba bài viết rồi. Đương nhiên, nghiên cứu thế này có độ tin cậy cao. Ban sẽ không khó khăn gì trong việc xây dựng uy tín với các tap chí xuât bản định kỳ mà bạn gửi bài viết đến.