Views: 901Views: 902

Hiện này, hầu hết các chiến dịch marketing đều đang tập trung trên các kênh trực tuyến. Chúng giúp cho các hoạt động marketing được tiến hành và theo dõi dễ dàng hơn nhưng cũng thêm nhiều thử thách về mặt kỹ thuật. Marketing automation và marketing trực tuyến có một mối quan tương sinh. Có thể coi marketing automation là một công cụ mở rộng của marketing trực tuyến. Nó cần marketing để triển khai, cũng như marketing trực tuyến có được hiệu quả tốt hơn khi áp dụng marketing automation.

Marketing trực tuyến thường bao gồm nhiều kênh và kiểu chiến dịch khác. Dưới đây là những chiến dịch marketing có được hiệu quả tốt hơn khi sử dụng marketing automation

  • SEO (tối ưu hóa công cụ tìm kiếm): Marketing automation theo dõi mỗi từ khóa, và báo cáo đầy đủ ROI (lợi nhuận từ đầu tư) đối với tất cả từ khóa.
  • SEM (tiếp thị công cụ tìm kiếm): Marketing automation cung cấp đầy đủ theo dõi khách hàng tiềm năng từ đó có thể thấy từng khách hàng và các quảng cảo trả phí mà khách hàng đó tương tác.
  • Tiếp thị Email: công cụ Email marketing thay đổi khi sử dụng Marketing automation, vì không cần gửi email hàng loạt, đó là hoạt động marketing độc lập không gắn liền với các tương tác khách hàng tiềm năng khác. Cùng với Marketing automation, sẽ có được khả năng thực hiện các chiến dịch nuôi dưỡng khách hàng tiềm năng tự động, được cá nhân hóa có thời gian kéo dài đến vài tháng cũng như tự động thay đổi dựa trên tương tác của khách hàng thông qua email mà họ đã nhận được. Nhờ vậy những hoạt động tiếp thị bằng Email thủ công được chuyển sang chiến dịch tự động để tối ưu hóa mang lại kết quả tốt nhất.
  • Tiếp thị nội dung: Marketing automation mang lại khả năng theo dõi từng mảnh ghép của nội dung và thấy được khách hàng nào trong tệp khách hàng tiềm năng tương tác với các nội dung đó.
  • Triển lãm thương mại: Khi tham dự vào các triễn lãm thương mại, Marketing automation sẽ giúp theo dõi tất cả khách hàng từ gian hàng triễn lãm và chứng minh đầy đủ lợi nhuận đầu từ của từng triễn lãm.
  • Mạng xã hội: Linkedin, Facebook, Twitter, Blog, và tất cả các kênh mạng xã hội có thể đuocwj theo dõi và báo cáo lên. Từ đó bộ phận Marketing có thể chứng minh lợi nhuận đầu tư từ mạng xã hội, và tác động của nó với chiến dịch gần nhất.
  • Trang web: với Marketing Automation, sẽ có nhiều giá trị từ website được tìm ra khi biết trang nào trên website được khách hàng tiềm năng quan tâm, từ đó xây dựng tệp khách hàng tiềm năng.