Views: 128

Sự hài hước luôn là cách hay để khiến mọi người có thiện cảm đối với tổ chức. Nhiều công ty cho ra đời những mẫu quảng cáo hài hước, nhưng lại không làm PR theo cách khôi hài.

Hamlet luôn dùng cách hài hước để quảng cáo xì gà của hang. Các mẫu quảng cáo được yêu thích tới mức được phát hành video – thành tự không hề nhỏ trong giới quảng cáo. Khi quảng cáo thuốc lá bị cấm khắp Châu Âu, đa số các công ty thuốc lá đã giành nhau tài trợ cho các sự kiện thể thao, sự kiện nghệ thuật, hay nói đúng hơn là bất kỳ cái gì không phải là quảng cáo. Các nhà quản lý thương hiệu của Hamlet quyết định tiếp tục với phương thức hài hước của mình, và đã đi tìm thứ gì đó buồn cười để tài trợ.

Thế là Giải thưởng Bad Sez đã ra đời, Hamlet đã tài trợ giải thương rdanhf cho những cảnh viết về tình dục dở tệ trong các tác phẩm văn học mới của tạp chí Literary Review. Giải thưởng năm 2004 đã được trao cho tác giả nổi tiếng người ỹ Tom Wolfe, người được đồn là tác giả duy nhất không đến nhận giải.

Hiện nay, các công ty thuốc lá bị cấm cả việc tài trợ quảng cáo, vô hiệu hóa việc cấp kinh phí của nhiều tổ chức, tuy nhiện, giải Bad Sẽ đã giúp Hamlet có được cách tuyệt vời để tự quảng cáo.