Views: 380Views: 381

Mạng xã hội quả thực đã trở thành một lĩnh vực kinh doanh rất lớn, trong đó có những trang như Facebook kết nối mọi người trên toàn thế giới. Ngoài việc kết nối bạn bè cũ với nhau, những trang như Facebook còn tạo điều kiện cho người tham gia gặp được bạn mới thông qua ban bè chung.

Đối với doanh nhân thì có ít lựa chọn hơn, tuy nhiên vẫn có một trang cung cấp cho doanh nhân phương tiện kết nối mạng lưới.

LinkedIn là trang mạng dành cho người chuyên nghiệp. Trang này tạo điều kiện cho người dùng liên lac với đồng nghiệp cũ, tìm người có khả năng hợp tác cùng có lợi, và cung cấp cho họ cơ hội mở rộng danh tiếng.

LinkedIn là phương tiện mở rộng danh tiếng của bạn bằng cách sử dụng các đầu mối liên lạc mà đồng nghiệp và các đối tác kinh doanh của bạn nắm giữ. Trang này còn tạo điều kiện cho bạn giúp đỡ bạn bè bằng cách giới thiệu họ với nhau – điều này chỉ có lợi cho bạn mà thôi. Lẽ dĩ nhiên là bạn cần phải hào phóng thời gian – bạn nên chuẩn bị tinh thần đề nghị giúp đỡ những người khác trên trang này vì đó chính là mục đích của việc kết nối mạng lưới.

Hãy sẵn sàng bỏ chút thời gian đóng góp cho trang này. Đặc biệt, bạn cần sẵn sàng giúp đỡ những người liên lạc với bạn qua đó – đây là việc xây dựng danh tiếng chứ không phải bán sản phẩm.

Đừng ngại đề nghị giúp đỡ, đó chính là mục đích của mạng xã hội này. Cố gắng đưa toàn bộ đầu mối quan hệ công việc của bạn nhập cuộc, mạng lưới càng rộng thì kết quả càng tốt.