Views: 509Views: 510

PR truyền thông hầu hết nhấn manh đến yếu tố tích cực. Các công ty viết những bài tốt đẹp ngời ngời về bản thân và ngành của mình, với hy vọng mọi người sẽ suy nghĩ tích cực về họ. Trong hầu hết tình huống đây hẳn là cách tiếp cận tốt nhất: chuyện tồi tệ xảy ra trên thế giới đã quá đủ chẳng cần phải kêu gọi người ta chú ý làm gì.

Tuy nhiên, như tất cả chúng ta đêu biết, báo chí phát đạt là nhờ đăng tin xấu. Từng có một tờ báo chỉ toàn đăng tin tốt phải đóng cửa trong vòng một tuần vì chẳng có ai quan tâm. Khắc phục mối quan tâm trái ngược này tao nên nghịch lý thú vị của PR truyền thông.

Nếu ngành của bạn xảy ra khủng hoảng, hãy tự đứng ra làm người phát ngôn. Thông thường, bạn có thể phát hiện khủng hoảng mà không cần nó phải rõ ràng ngay lập tức – ví dụ, cuộc khủng hoảng tín dụng xảy ra vào năm 2008 đã tác động đến hầu hết doanh nghiệp trong nước, nhưng không có doanh nghiệp nào cử ra người phát ngôn để nói về việc khủng hoảng ảnh hưởng đến công việc làm ăn như thế nào.

Ý tưởng này hiệu quả nhát nếu bạn có được giải pháp, hoặc một loạt đề xuất, để khắc phục khủng hoảng. Việc này sẽ khiến bạn được nhiều người biết đến, và cũng khiến bạn có vẻ am hiểu – một lợi ích phụ quan trọng.

Ngoài ra bạn sẽ có được ưu thế lớn khác nếu có thẩm quyền trong ngành của mình: một thành viên nổi bật của hiệp hội hoặc là nhà điều hành của một trong số những công ty lớn nhất trong ngành, hoặc có thể chỉ đơn giản là người đoat giải thưởng của ngành. Thu lợi nhờ tin xấu có lẽ trông có vẻ vô tâm – nhưng nếu làm thế mà có thể làm dịu khủng hoảng, thì không thể xem đó là tồi tệ.