Views: 1793Views: 1794

NếU ISAAC NEWTON Là MộT COPYWRITER, quả táo rớt xuống trúng đầu có thể khiến ông nảy ra ý tưởng về lực hấp dẫn trong khi đọc hơn là lực hút của Trái đất cũ kỹ và nhàm chán. Đây là một lý thuyết thú vị, ra đời từ những nghiên cứu quan sát bằng mắt, cho thấy có một trật tự tự nhiên trong khi đọc quảng cáo, brochure hoặc trang web của con người.

Trật tự đó là: hình ảnh, chú thích, tiêu đề, tiểu tựa, chính văn quảng cáo, phiếu mua hàng, logo.

Tất cả được gọi là sức hấp dẫn trong khi đọc bởi mắt chúng ta di chuyển từ trên xuống dưới trang giấy, lần lượt hết yếu tố này đến yếu tố khác. Bạn có thể tận dụng điều này như một thuận lợi hoặc lờ đi và buộc độc giả phải cố gắng giải mã bài viết của bạn.

Ý tưởng từ Nhà xuất bản Streetwise

Bạn đã có bằng lái xe chưa? Bạn đã hào hứng như thế nào? Bạn có muốn biết làm thế nào để bảo vệ bằng lái xe của bạn khỏi những vi phạm tốc độ, bị phạt tiền hoặc bị tịch thu? Nhà xuất bản Streetwise đã xuất bản một quyển sách hướng dẫn bạn làm được điều đó. Tôi sẽ không đưa ra đây lời rao hàng vì đó là công việc của họ. Nhưng tôi sẽ cho bạn xem một mẫu quảng cáo tuân theo quy tắc lực hấp dẫn trong khi đọc.

Quảng cáo có bức ảnh một viên cảnh sát cầm khẩu súng ra–đa nhắm vào người đang lái xe với tốc độ cao. Tiêu đề mẩu quảng cáo theo sau là: “Hỡi các tài xế, đây là thông tin nội bộ mà cảnh sát không muốn bạn biết!” Mẩu quảng cáo thật tuyệt vời. Nó xác định độc giả mục tiêu, dùng ý tưởng về “thông tin nội bộ” và nhan đề đặt trong dấu ngoặc kép cho biết đó là lời của một người thật đang nói. Nó được mở đầu bằng một đoạn câu khách: “Cảnh sát giao thông nói… “Hãy bảo vệ bằng lái xe của bạn!” và tiêu đề phụ: “Điều các tài xế cần biết… trước khi quá trễ!” (Tôi không chắc về tác dụng của tất cả các dấu chấm than, nhưng trong trường hợp này thì nó có hiệu quả).

Trong phần quảng cáo chính, có sáu điểm chính được phân cách bằng những tiêu đề phụ và chia thành hai cột. Có một danh sách được đánh dấu bằng những dấu đầu dòng, danh sách chú thích trên phần hướng dẫn, hai chứng thực của khách hàng và “giấy chứng nhận bảo lãnh rút tiền trong 90 ngày”. Câu cuối cùng chính là phần ghi điểm của mẩu quảng cáo này. Đó là đơn đặt hàng với tiêu đề “Gửi cho tôi bảng dùng thử của quyển hướng dẫn 90 Ngày Không Rủi Ro ngay bây giờ!” Họ còn biến mã nguồn thành một logo theo hình ảnh đèn tín hiệu giao thông.

Sắp xếp trật tự hợp lý bằng cách nào

  • Bạn không cần phải tuân theo định luật lực hấp dẫn đọc. Rất nhiều quảng cáo không làm thể. Nhưng nhớ rằng bạn càng đặt ra nhiều trở ngại cho việc đọc của độc giả thì họ càng ít phản hồi.
  • Tránh tách các cột hoặc chữ bằng hình ảnh. Độc giả sẽ không bao giờ đọc nửa cột còn lại.