Views: 383Views: 384

Internet là nguồn cung cấp thông tin tuyệt vời – có người còn bảo là quá tuyệt vời – và giới báo chí đã sớm biết khai thác. Nghiên cứu để viết từng đồng nghĩa với việc phải tốn nhiều thời gian và công sức gọi điện để phỏng vấn và lấy ý kiến từ các nhân viên công ty.

Ngày nay, nhà báo gần như chẳng việc gì phải bôn ba, vì chỉ cần liếc mắt là có thể thấy được phần lớn thông tin từ trang web của các công ty: nhà báo cũng có thể an tâm vì các công ty sẽ không than phiền về tính chính xác của thông tin nữa.

Nếu trang web công ty không có thông tin gì hay ho, các nhà báo có thể tìm thêm từ những chỗ khác, sử dụng những trang như Wikipedia để lấy thông tin, hoặc thậm chí đến các trang “Mcnitemare” hoặc trang “nói xấu” được lập ra bởi các khách hàng cáu kỉnh hoặc nhân viên bị đuổi việc. Trong trường hợp này, thông tin cần phải được xác minh và công ty liên quan sẽ có cơ hội để đáp trả – nhưng việc này sẽ đặt công ty vào thế phòng thủ.

Hãy lập trên trang web một khu đặc biệt dành cho nhà báo. Bạn có thể đưa tất cả bản tin mới nhất của mình lên đó, đồng thời chủ động gửi chúng cho các tờ báo: việc này sẽ giúp lấp đầy bất kỳ khoảng thống nào trong việc phát hành thông tin của bạn, và cũng cung cấp tài liệu lưu trữ cho các nhà báo. Bạn có thể gộp luôn lịch sử công ty, CV của ban quan lý cấp cáo, các tình huống có thật về khách hàng hài lòng, hoặc bât kỳ điều gì nhà báo có thể cần đến để viết bài.

Cung cấp càng nhiều thông tin về công ty trên trang web càng tốt – và đừng ngần ngại cung cấp hình ảnh “xấu cũng không che” vì Internet đồng nghĩa với việc mọi người rồi cũng sẽ tìm ra mà thôi. Tốt hơn là để bạn cung cấp thay vì kẻ thù của bạn làm chuyện đó.

Bạn cũng nên cung cấp chi tiết liên lạc của bất kỳ ai có liên quan đến bản tin hoặc câu chuyện – đùng có chỉ dẫn mọi người đến phòng thông tin là xong. Việc này sẽ khiến những nhà báo quan tâm đi xác minh thông tin và bổ sung những chỗ thiếu sót trong câu chuyện.

Hãy bảo đảm rằng khu vực dành cho báo chí hay trang dành cho báo chí trên website của bạn dễ tìm. Và cung cấp đường dẫn đến những trang có thể có liên quan khác, cũng như chi tiết liên lạc của càng nhiều người càng tốt nhưng cần lưu ý rằng họ sẵn sàng tiếp những cuộc gặp gỡ không henjt rước với báo chí.