Views: 226Views: 227

Chất lượng của các bài quảng cáo là một vấn đề hết sức chủ quan mà nhiều người lúng túng khi được hỏi cách đánh giá hiệu quả của hai bài viết khác nhau với cùng một nội dung, hoặc hai bài hoàn toàn không liên quan gì với nhau. Trong lĩnh vực tiếp thị trực tiếp, dù là trên báo in hoặc trên mạng, bạn có thể đánh giá bằng tỷ lệ phản hồi. Nhưng thường thì những tranh luận diễn ra trước khi mẫu quảng cáo được gửi đi hoặc triển khai.

Ở đây có ba luận điểm mà người ta đưa ra để tranh luận về chất lượng của bài viết. Đầu tiên dựa vào mức độ thâm niên trong nghề: “Tôi là người chịu trách nhiệm và tôi thấy nó tệ”. Tứ hai là từ kinh nghiệm: “Chúng ta đã làm điều này năm ngoái và không kiểm soát được”. Vấn đề thứ ba là tính dễ đọc của bài viết.

Ý tưởng từ một tổ chức lớn nhưng phải được giấu tên

Tôi được thuê để tư vấn cho một tổ chức chính phủ cách cải thiện chất lượng bài viết của họ. Cụ thể, họ muốn tôi xem trang web dài hàng ngàn trang của họ. (Tất nhiên là tôi không xem xét lại tất cả mà chỉ vài trang đủ để cảm nhận về phong cách của họ và một số vấn đề có thể tồn tại). Vì câu chữ của họ dài dòng đến mức khó chấp nhận, tôi đã tiến hành bài kiểm tra đầu tiên để đánh giá khả năng dễ đọc của bài viết. Tôi đã sử dụng bài kiểm tra khả năng dễ đọc có tên Flesch Reading Ease, được cài đặt trong chương trình Windows của Microsof Word.

Rudolph Flesch là một tác giả người úc, nhà tư vấn về viết lách và chuyên gia đánh giá tính dễ đọc của bài viết. ông viết rất nhiều sách xoay quanh đề tài sử dụng tiếng Anh trong sáng và xây dựng bài kiểm tra Flesch Reading Ease. Nó tính điểm bằng số phần trăm, dựa trên số âm tiết trung bình của một chữ và số chữ trung bình trong một câu. Điểm số càng cao càng tốt. Để kiểm tra các bài viết trên trang web của thân chủ, tôi đã cắt và dán hàng trăm từ ngữ từ trang chủ của họ vào Word và sau đó chạy thử bài kiểm tra. Trước khi đưa ra kết quả của họ, hãy để tôi chia sẻ với bạn ba ví dụ làm tiêu chuẩn từ bài viết của Rudolph Flesch về việc sử dụng tiếng Anh đơn giản: các quảng cáo tiêu dùng: 82%. Tạp chí Reader’s Digest: 65 %, Harvard Law Review: 32%. Bây giờ là thân chủ của tôi: 0%.

Nói cách khác, các bài viết trực tuyến của họ dễ đọc hơn một chút so với Bộ luật doanh thu nội bộ của Mỹ nhưng lại khó đọc hơn chính sách bảo hiểm xe hơi. Họ có hai vấn đề: dùng quá nhiều từ dài và câu dài. Đây không phải là vấn đề sai ngữ pháp hoặc không suôn sẻ, mà chỉ là khó hiểu. Chúng tôi chỉnh sửa ngay lập tức bằng cách chia câu dài thành từng câu ngắn (thường là thay những dấu chấm phẩy bằng dấu chấm) và thay thế những từ dài bằng những từ ngắn có ý nghĩa tương đương.

Xem xét tính dễ đọc của bài viết có khó không

Tập thói quen kiểm tra xem bài viết của bạn có dễ đọc hay không. Việc này không mất nhiều thời gian và bạn sẽ sớm cải thiện kết quả của bài kiểm tra nói trên.
Đặt mục tiêu các bài viết của bạn phải đạt 60% trong bài kiểm tra về tính dễ đọc. Hãy sử dụng tiếng Anh đơn giản và dễ hiểu.
Nếu đang viết cho một số khách hàng đặc biệt, bạn có thể hạ thấp chỉ số này xuống nhưng hãy nhớ không ai yêu cầu bạn làm thế.