Views: 654Views: 655

Tại Việt Nam thì mô hình công ty gia đình là một trong những mô hình phổ biến nhất, hàng năm theo số liệu thống kê của sở kế hoạch và đầu tư thì có đến hơn 10,000 công ty thành lập mới, đến hơn 50% trong đấy là mô hình công ty trong đó vợ chồng, anh em cùng làm người sở hữu cũng như là thành công của công ty.

Mô hình này có một lợi thế rất lớn trong PR Nội bộ vì trên cơ bản mọi người đều đã quen biết nhau, có hiểu về nhau có mối quan hệ gần gũi với nhau.

Mỗi bài viết của một cá nhân trên mạng xã hội như Facebook, thì ai sẽ là người like bài viết đó đầu tiên, chắc chắn là người thân của chúng ta kể cả khi không cùng làm việc với nhau.

Chính vì thế sự lan tỏa tinh thân làm việc trong công ty, mục tiêu của tập thể dễ dàng lan truyền hơn so với một công ty mà hoàn toàn những người chưa quen biết nhau, đến tài khoản trên mạng xã hội cũng chưa kết nối với nhau.

Mỗi thành viên trong gia đình sẽ sẵn sàng chia sẻ đến các thành viên khác trong công ty hơn là những cá nhân không có mối quan hệ.