Views: 654Views: 655

Càng xây dựng mục tiêu chung, sức ảnh hưởng cá nhân của bạn càng tăng lên gấp bội, và khả năng lớn là đạt được mục tiêu đó mà không có những bực dọc không cần thiết.

Nếu một người xếp tất cả ghế trong sảnh vào một góc mất một giờ đồng hồ thì 10 người cùng làm công việc đó có thể chỉ mất năm phút. Khi có nhiều người làm việc cùng nhau với một mục đích chung thì nỗ lực phối hợp của họ sẽ khiến công việc được hoàn thành nhanh hơn. Nhưng nếu có sự tranh cãi về việc quyết định nên xếp ghế vào góc nào, họ sẽ mất 20 phút mới xếp xong.

Xây dựng mục tiêu chung là nỗ lực xứng đáng để đạt được sự gán kết và chia sẻ sức lực. Khi cả nhóm cùng nhìn về một hướng thì năng lượng cần thiết để hoàn thành công việc sẽ được giảm thiểu bởi không có bất cứ sự do dự nào về mục tiêu cuối cùng.

Joe muốn thuyết phục câu lạc bộ bóng đá chuyển tới một địa điểm mới. Trong đầu anh đã hiện ra một vị trí yêu thích, thế nhưng anh nhận ra rằng trước tiên cần phải tìm kiếm sự đồng thuận trong câu lạc bộ cho việc di chuyển cũng như sẵn sàng cho vụ đầu tư này. Joe sẵn sàng thỏa hiệp về vị trí mới để đạt được sự thống nhất chung rằng đã tới lúc câu lạc bộ cần chuyển tới địa điểm mới cũng như có những đầu tư thích đáng để phát triển. Việc xây dựng mục tiêu chung đã tạo đòn bẩy để mọi việc tiến triển nhanh chóng và câu lạc bộ đã chuyển tới địa điểm mới vài năm sau đó – sớm hơn nhiều so với tưởng tượng của chính Joe.

Phải thật rõ ràng về mục tiêu chung mà mình muốn đạt được, để có thể xây dựng sự đồng thuận, không nhầm với sở thích riêng của mình. Chú ý sẵn sàng thỏa hiệp để đạt được mục tiêu chung, cũng như đón nhận sự đóng góp của người khác để mục tiêu đích thực là mục tiêu chung. Truyền tải rằng phối hợp hành động sẽ tạo ra nhiều lực đẩy hơn là hành động đơn độc