Views: 501Views: 502

Ở đâu có sự tin cậy, ở đó người ta sẽ hoàn toàn chú tâm vào ảnh hưởng mình muốn mà không có sự hoài nghi hay phê phán từ người khác. Sự tín nhiệm hóa giải những xích mích không đáng có, và cho phép các hành động được triển khai trong sự hòa hợp giữa mọi người.

Một cỗ máy được tra dầu đầy đủ sẽ vận hành trơn tru. Sự lạc nhịp giữa các bộ phận của cỗ máy không xảy ra, thay vào đó là sự ăn rơ để cùng hoạt động hiệu quả. Sự tin cậy cho phép đồng nghiệp của bạn làm phần việc của họ và tin tưởng họ sẽ làm tốt. Niềm tin được thể hiện qua sự tôn trọng lẫn nhau trên cơ sở tuân thủ các cam kết dù chính
thức hay không chính thức.

Tin cậy là hỗ trợ lẫn nhau mà không lợi dụng. Tin cậy là công nhận chứ không phải hạ thấp đóng góp, thành quả lao động của nhau. Ảnh hưởng của bạn tùy thuộc vào việc tin cậy người khác vì bạn đâu thể tự mình làm hết mọi chuyện. Hãy để mỗi người thực hiện phần việc của họ và tầm ảnh hưởng đạt được cuối cùng sẽ lớn hơn bất cứ đóng góp của bất cứ một cá nhân nào.

Điều làm nên sức mạnh của động cơ ô tô chính là từng bộ phận hoạt động để cùng tạo nên sức mạnh của cả cỗ máy khiến bánh xe lăn về phía trước. Xây dựng sự tin cậy cần có thời gian và kết quả đến từ sự chung sức trong những hoạt động nhỏ nhặt, sự tin cậy tích
lũy từ đó sẽ được chuyển hóa vào những hoạt động quan trọng hơn. Sự tin cậy phải xuất phát từ cả hai phía – muốn người khác tin bạn, bản thân bạn phải tin họ trước.

Sẽ mất rất nhiều thời gian để xây dựng lại sự tin cậy một khi nó đã bị thao túng hay phá vỡ. Trong trường hợp đó, một cuộc đối thoại thẳng thắn về nguyên nhân dẫn tới đổ vỡ sẽ
giúp quá trình khôi phục sự tin cậy diễn ra nhanh hơn. Nếu bạn đang cảm thấy thiếu tin cậy, đó thực sự là một vấn đề bạn phải thẳng thắn đối mặt và nhanh chóng tìm cách giải quyết.