Lien ket PR voi quang cao

Liên kết PR với quảng cáo

Đương nhiên, công ty nào chẳng liên kết PR với quảng cáo. Đó là chưa kể đến những kênh truyền đạt khác của họ – các hoạt động khuyến mãi, bán hàng cá nhân, website… Tuy nhiên, hầu hết các công ty chỉ làm những liên kết này một cách hời hợt, chẳng hạn sử […]