Loại danh tiếng bạn đang có là gì

Chúng ta ai cũng có danh tiếng. Thách thức là tạo ra danh tiếng bạn muốn có với đúng người vào đúng lúc. Những người xung quanh bạn đều có danh tiếng trong lĩnh vực nào đó. Một số người có danh tiếng tốt dựa trên những đóng góp tích cực trước đó. Số khác […]

Ý tưởng ngẫu nhiên và sự do dự chỉ nên chia sẻ với người bạn tin tưởng

Khi chia sẻ sự do dự Ta thể hiện sự tin cậy và cho thấy mình cũng chỉ là con người. Giúp người khác vạch ra những sự do dự giúp ta có cơ sở để xử lý chúng trong tinh thần xây dựng. Chúng ta ai cũng có sự do dự. Ngay cả những […]

#Thươnghiệucánhân: Trở nên vị tha

Lòng vị tha đối với bản thân lẫn người khác là yếu tố quan trọng để vươn tới thành công. Khi không có lòng vị tha, các vấn đề có thể trở nên nhức nhối hơn và chúng ta dễ mất tập trung hơn khi đối mặt với các vấn đề mới phát sinh. Ý […]