Nghệ thuật lôi kéo khách hàng doanh nghiệp

TRONG THỊ TRƯỜNG doanh nghiệp với doanh nghiệp rất dễ tập trung vào quan hệ giữa người mua và nhân viên kinh doanh. Suy cho cùng, người mua là người chịu trách nhiệm ra quyết định có mua hay không, và là người chấp thuận hợp đồng. Tuy nhiên, người mua không hoạt động đơn […]