Công thức cho những bài viết thuyết phục và hiệu quả: AIDCA

Bạn không thể viết một cuốn sách về copywriting mà không đề cập đến một công thức hiệu nghiệm nhất để cho ra những bài viết thuyết phục và đầy hiệu quả: công thức quen thuộc với chúng ta là AIDCA. Bạn có thể viết mà không cần nó, thậm chí có thể viết rất […]