tieu chi danh gia hieu qua chatbot

5 tiêu chí quan trọng để đánh giá chatbot của bạn

Xây dựng và phát triển một Chatbot là một trong những bước đầu tiên để nâng cao hỗ trợ và trải nghiệm khách hàng. Sau khi đưa vào hoạt động, không thể thiếu bước vô cùng quan trọng đó là đưa ra các tiêu chí đánh giá hiệu quả của Chatbot. Bên cạnh cung cấp […]