lam dieu tot ngau nhien

Làm điều tốt ngẫu nhiên

Rất nhiều nghề có quan hệ khăng khít với những nghề khác có vai trò quan trọng với chúng. Ví dụ: dân môi giới bất động sản và luật sư có quan hệ cộng sinh: luật sư dựa vào dân môi giới bất động sản trong kinh doanh chuyển nhượng quyền sở hữu, còn dân […]