Tạo biểu tượng thương hiệu dễ nhớ

NGƯỜI TA KHÔNG NHẬN DIỆN sản phẩm – mà nhận diện thương hiệu. Nếu bạn có thương hiệu mạnh hơn các đối thủ cạnh tranh thì điều này tốt thôi: nhưng trước hết bạn phải làm thế nào để thương hiệu lớn mạnh hơn? Thương hiệu mạnh chính là thương hiệu được yêu thích. Nếu […]