ky nang keu goi hanh dong chuyenpr

Kỹ năng kêu gọi hành động

Lấy một nhóm ngẫu nhiên 1000 nhân viên kinh doanh và yêu cầu họ xếp thành một hàng dài, tùy thuộc vào số hoa hồng mà họ kiếm được trong năm qua, người nhất nhiều ở bên phải, người ít nhất ở bên trái. Sau một lúc thì họ cũng sắp hàng xong Tôi bảo […]