Quan tâm đến cảm xúc của khách hàng

MỌI NGƯỜI ĐÁNH GIÁ điều chúng ta làm dựa theo tiêu chuẩn của chính họ – không phải tiêu chuẩn của chúng ta. Biết được những nhân tố có tính quyết định gồm những gì là yếu tố chính dẫn đến tiếp thị thành công – và không phải lúc nào cũng dễ dàng nhận […]