thuong xuyen kiem tra danh gia ve doanh nghiẹp

Theo dõi những đánh giá từ các website về doanh nghiệp

Có vô vàn blog và diễn đàn trên mang, trong đó có một số chuyên về chia sẻ trải nghiệm quan hệ với các doanh nghiệp địa phương. Ví dụ: TripAdvisor đăng tải đánh giá của khách hàng về các khách san trên toàn thế giới. Vấn đề với các doanh nghiệp là ở chỗ […]