chia se voi ban be

Chia sẻ với bạn bè

CÁC CHƯƠNG TRÌNH QUẢNG CÁO lôi kéo bạn bè rất phổ biến, nhưng có thể khó mà thuyết phục mọi người giới thiệu với bạn bè mình. Mọi người thường ngại làm thế, và một số nghiên cứu do hai viện sĩ người Mỹ (Leon Festinger và James M. Carlsmith) thực hiện vào thập niên […]