Bỏ trứng vào cùng một rổ

MARK TWAIN NÓI RẰNG người khôn ngoan sẽ bỏ hết trứng vào cùng một rổ – rồi trông chừng chiếc rổ đó. Đây là lời khuyên hữu ích đối với công ty nhỏ: phân tán nguồn lực quá mỏng, hoặc cố gắng làm hài lòng mọi người, thường gặt hái thất bại vì các công […]

Sử dụng chim mồi như thế nào

THÔNG THƯỜNG MUA SẢN PHẨM NÀY sẽ dẫn đến mua sản phẩm khác. Tặng hoặc cho mượn dùng một sản phẩm sẽ tạo nên nhu cầu về một thứ khác có lời. Mọi người đôi khi cần được thúc đẩy đôi chút để mua từ bạn thay vì từ người nào khác – và nếu […]