du lich cap doi dong hanh voi chatbot

Du lịch một đối tác tuyệt vời của chatbots

KLM – hãng hàng không hoàng gia Hà Lan KLM đã xây dựng một chatbot tuyệt vời trên nền tảng Facebook Messenger. Nếu bạn là một khách hàng của KLM, bạn có thể nhận xác nhận chuyến bay, thẻ lên máy bay, nhắc nhở đăng ký lên máy bay, cập nhật tình trạng chuyens bay, […]