lap ke hoach bai PR nhung su kien tuong lai chuyenpr

Nhìn xa lập kể hoạch bài PR cho những sự kiện tương lai

Đôi khi việc gửi thông cáo báo chí giống như một canh bạc năm ăn năm thua. Các biên tập viên có thể sử dụng hoặc không, nó có thể được đăng “như vón dĩ” hoặc không, nó có thể được đối tượng mục tiêu đọc hoặc không, nó có thể được đăng ở mục […]