chen vao danh sach chuyen gia binh luan chuyenpr

Chen vào danh sách chuyên gia bình luận

Truyền hình và báo giấy thường phải tìm kiếm chuyên gia có thể thảo luận về một chủ đề cho trước. Tôi có người bạn (tự phong) là nhà thiên văn học duy nhất biết nói ngôn ngữ xứ Wales, nên anh thường được các đài truyền hình và phát thanh dùng ngôn ngữ xứ […]