chien dich PR danh cho mot thi tran

Lôi kéo cổ đông trở thành một phần của chiến dịch PR

PR thành công xây dựng hình ảnh một thị trấn Cổ đông không nhất thiết cứ mãi làm người tiếp nhận bị động các nỗ lực PR của bạn. Họ có thể tham gia và trở thành phần tử của điều đang diễn ra. Thật ra càng gắn bó thì cổ đông càng có cảm […]