bat cong cu tim kiem lam viec cho ban

Bắt công cụ tìm kiếm làm việc cho bạn

Theo một nghiên cứu được tiến hành năm 2007, 98% phóng viên lên mang hằng ngày: 92% trong số họ tìm kiếm tin bài cụ thể và 76% tìm nguồn thông tin mới. Cũng như bao người khi lên mạng, họ sẽ nhập vài từ khóa vào công cụ tìm kiếm và đợi kết quả. […]