Thu hút sự chú ý của Nhân viên

Rất nhiều tin PR được viết để gửi nội bộ. Suy cho cùng nhân viên cũng là một phần của công chúng mà hoạt động PR hiệu quả phải cố tạo được ảnh hưởng và đương nhiên không thể bỏ lơ. Quan hệ với nhân viên tốt đẹp là thiết yếu để công việc hiệu […]