Sử dụng dữ liệu khách hàng đạt hiệu quả

Tôi đã đủ già để nhớ lại lúc chế độ mail–merging (trộn thư) ra đời. Ngay tức khắc, chúng tôi thoát khỏi những bức thư gửi trực tiếp bắt đầu bằng cụm từ “Quý khách hàng thân mến”. Giờ đây, chúng ta có thể ghi tên của từng khách hàng (miễn là chúng ta có […]

Bây giờ chúng ta sẽ viết tựa đề

Nói về tựa đề thì có vô vần ý tưởng và cách viết,  nhưng vì chúng ta phải rất cố gắng mới nghĩ ra được những tựa đề hay và vì tầm quan trọng của những tựa đề này, tôi nghĩ bạn cũng không phiền. Sự thật là việc tác động vào tính tư lợi […]

Hãy viết một cách khác biệt

LẤY BẤT CỨ MỘT TÀI LIỆU QUẢNG CÁO NÀO – email khuyến mãi, tờ bướm, quảng cáo qua đường bưu điện, tạp chí điện tử – và tôi cá rằng kết quả là 50 ví dụ mới nhất mà bạn “xem” (đừng nói là bạn “viết”) đều tương tự như nhau. Cùng hình thức, kết […]