tham gia cac cuoc thi chuyenpr

Tham gia các cuộc thi

Rất nhiều ngành và tổ chức thương mai có các cuộc thi dành cho thành viên. Cho dù đó là Giải thưởng Quảng cáo Xuất sắc, giải Vô địch Tao mẫu tóc hay cuộc thi chế biến xúc xích thì cơ hội quảng bá ăn theo đối với nhà vô địch là nhiều không kể […]