Sử dụng cách gọi sản phẩm thấp hay cao

Đặt tên sản phẩm không phải là lĩnh vực duy nhất của tiếp thị nơi mà lựa chọn từ ngữ đơn giản có thể ảnh hưởng đến doanh số, nhưng đó là công việc đầy sức mạnh. Một khách hàng đã từng cho tôi xem một mẩu quảng cáo xe hơi mà tên của nó […]