Dành cho khách hàng nhiều lựa chọn giá cả

MỌI NGƯỜI CÓ NHIỀU CÁCH để thẩm định giá trị đồng tiền, nhưng đa số chúng ta có khuynh hướng đánh giá bằng cách so sánh với các sản phẩm tương tự khác. Vì giá cả cũng được dùng làm vật đại diện để thẩm định chất lượng, mọi người thường lựa chọn mức giá […]

Định giá cho cả những vật biếu không

Điểm thú vị trong tâm lý con người là chúng ta không xem trọng những thứ được biếu không. Ví dụ trứ danh là trường hợp một người đàn ông muốn cho những tờ 5 bảng trên phố – nhưng chẳng ai nhận, vì sợ bị mắc bẫy. Nhiều tổ chức phát không bản tin […]