Tái định vị một thị trường tốt hơn

ĐÔI KHI MỘT THƯƠNG HIỆU được quảng cáo nhằm vào đối tượng khách hàng mục tiêu đang dần biến mất, hoặc chí ít trở nên kém hấp dẫn hơn so với khách hàng mục tiêu khác. Thương hiệu có thể vẫn rất tốt, nhưng còn có thể làm tốt hơn nữa: đây là lúc phải […]