#Thươnghiệucánhân: Trở nên dễ tiếp cận

Không có nghĩa là đáp ứng yêu cầu của người khác trong mọi tình huống, mà có nghĩa là bạn sẽ cho người khác cơ hội khi họ muốn tiếp cận bạn. Quan trọng là cân đối sự dễ tiếp cận của bạn một cách hợp lý.  Dễ tiếp cận không có nghĩa là bạn […]

Lam trien lam hieu qua

Làm sao để triển lãm hiệu quả

ĐA SỐ ĐƠN VỊ THAM GIA TRIỂN LÃM với mục đích xúc tiến kinh doanh, gặp gỡ người mua, thiết lập đầu mối…, và đa số họ phải thất vọng ra đi. Nguyên nhân rất đơn giản: có rất ít người mua tại các cuộc triển lãm. Đa số khách tham quan đến đó vì […]