Đối tác phù hợp phát triển thị trường mới

ĐỐI VỚI CÔNG TY NHỎ, thâm nhập vào thị trường nước ngoài dường như là điều không thể. Khách hàng nước ngoài vốn thích gặp trực tiếp những người nói cùng ngôn ngữ với họ, và dù sao cũng thường thiên vị các nhà cung cấp địa phương nếu có. Mặc dù internet cũng giúp […]

Trợ giúp đồng mình để họ giúp bạn

Bạn sẽ có đồng minh trong nhiều tình huống kinh doanh. Đây là những công ty bán cho cùng một đối tượng khách mục tiêu, nhưng không cạnh tranh trực tiếp với bạn. Ví dụ, những người đọc báo địa phương hẳn nhiên sẽ sống tại địa phương và do đó nằm trong địa bàn […]