den noi nao nguoi ta nhin thay ban chuyenpr

Đến nơi nào người ta nhìn thấy bạn

Mọi người thưởng cảm thấy mình đang bị thông điệp từ các công ty bắn phá tới tấp. Đương nhiên, việc này không hẳn đúng – từ bắn phá có hơi thái quá so với thực tế đang diễn ra, và chúng ta đang bị bao quanh bởi các thông điệp từ gia đình, bạn […]