Lôi cuốn động lực của khách hàng

NẾU CHÚNG TA BIẾT ĐƯỢC động lực cơ bản của khách hàng, chúng ta có thể đưa ra những giải pháp lôi cuốn được những động lực sâu kín của họ. Đôi khi chúng ta phải nhìn cho thấu suốt – ví dụ, ít có đàn ông tự mua nước hoa dùng sau khi cạo […]