choi dua cung san pham

Chơi đùa với sản phẩm

MUỐN THƯƠNG HIỆU THU HÚT mọi người thì phải làm cho thương hiệu gắn kết với cuộc sống của họ. Có một cách là khiến mọi người thấy thương hiệu thú vị, và chơi đùa với sản phẩm – đó là lý do các hãng mua bán xe hơi cho khách hàng chạy thử xe. […]